Anunț concurs Carieră Carieră - Funcționari Publici

ANUNȚ CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE VACANTĂ – CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, ID POST – 545924, ÎN CADRUL BIROULUI PROCEDURI-JURIDIC – COMPARTIMENT JURIDIC

1. Anunț recrutare – consilier juridic, ID post 545924 – Biroul Proceduri-Juridic – Compartiment Juridic

2. Condiții de ocupare a unei funcții publice – art. 465 alin. 1 din O.U.G. 57_2019

3. Atribuții generale prevăzute în fișa postului – ID post 545924 – Biroul Proceduri-Juridic – Compartiment Juridic

4. Bibliografia și tematică recrutare – consilier juridic – ID post 545924 – Biroul Proceduri-Juridic – Compartiment Juridic

5. Componența dosarului de concurs – art. 49 din H.G. 611_2008

6. Formular editabil înscriere concurs – Anexa 3 din H.G. 611_2008

Informatii de interes

Tabel nominal cu rezultatele de la proba de verificare a competențelor și aptitudinilor fizice

Umane Resurse

CONCURS DE RECRUTARE A 8(OPT) POSTURI VACANTE DE PAZNIC – PERSONAL CONTRACTUAL – Tabel rezultate obtinute în urma souționari contestatiei

Umane Resurse

REZULTATE PROBĂ SUPLIMENTARĂ (SPORTIVĂ) – CONCURS RECRUTARE POLIȚIST LOCAL

PC DATA PC DATA
Sari la conținut