Buletin informativ

Buletin informativ din data de 07.05.2021

            În ziua de 06.05.2021, polițiștii locali au întreprins activități de distribuire fly-ere pentru informarea cetățenilor municipiului Iași cu privire la activitățile desfășurate, acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale, pentru menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru diminuarea răspândirii virusului SARS-COV-2.

            Acțiunile de informare au vizat stațiile de îmbarcare/debarcare a călătorilor aparținând C.T.P. Iași, zona piețelor agroalimentare unde frecvent se produc aglomerări de persoane și vehicule.

            Polițiștii locali alături de toate instituțiile subordonate Primăriei Municipiului Iași au acționat în scopul diminuării răspândirii virusului SARS-COV-2, astfel au sprijinit lucrători din cadrul C.T.P. Iași pentru efectuarea campaniei de verificare a călătorilor cu privire la necesitatea și obligativitatea purtării corespunzătoare a măștii de protecție, au colaborat cu lucrătorii din cadrul Eco-Piața.

            Prin intermediul Dispeceratului Poliției Locale Iași, polițiștii locali au fost dirijați la 26 adrese și au aplanat două stări conflictuale.

            În urma activităților specifice desfășurate, polițiștii locali au legitimat 155 persoane, iar în urma constatărilor directe au întocmit 79 procese-verbale de constatare a contravenției, iar la stabilirea sancțiunii au în vedere aplicarea acestora în mod gradual, valoarea amenzilor fiind în cuantum de 12.600 lei.

              Astfel au fost întocmite:

 • 10 procese-verbale de constatare a contravenției, conform Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
 • 1 proces-verbal de constatare a contravenției, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap;
 • 1 proces-verbal de constatare a contravenției, conform Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
 • 38 procese-verbale de constatare a contravenției, conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 • 3 procese-verbale de constatare a contravenției, conform O.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
 • 1 proces-verbal de constatare a contravenției, conform O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
 • 11 procese-verbale de constatare a contravenției, conform Hotărârilor de Consiliu Local Iași;
 • 14 procese-verbale de constatare a contravenției, conform Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

                Exemple de infracțiuni/sancțiuni contravenționale:

 1. Polițiștii locali din cadrul Serviciului 1 Ordine Publică au întocmit proces-verbal de constatare a contravenției, conform Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, stabilind drept sancțiune o amendă în valoare de 500 lei, numitei I.G., întrucât a fost depistată în timp ce efectua fapte de comerț în Piața Alexandru cel Bun, fără a purta mască de protecție.
 2. Polițiștii locali din cadrul Serviciului 6 Ordine Publică au întocmit proces-verbal de constatare de constatare a contravenției, conform H.C.L. Iași nr. 54/2020 pentru reglementarea normelor privind gospodărirea și instaurarea unui climat de ordine și curățenie în municipiul Iași, stabilind drept sancțiune o amendă în valoare de 1.000 lei, numitului I.A., întrucât incinera cauciucuri și mase plastice, iar fumul crea disconfort.
 3. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții au întocmit proces-verbal de constatare a contravenției, conform Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, stabilind drept sancțiune o amendă în valoare de 500 lei, numitului O.C., întrucât a fost depistat circulând în afara locuinței în intervalul orar 22.00-05.00, fără a avea declarație pe proprie răspundere.
 4. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Urbanism au întocmit proces-verbal de constatare a contravenției, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, stabilind drept sancțiune amendă în valoare de 1.000 lei, numitei R.M., întrucât a împrejmuit spațiul verde din fața blocului unde locuiește cu stâlpi metalici și plasă metalică, fără a deține autorizație în acest sens.

Informatii de interes

Buletin informativ 21 martie 2023

Conducere

Buletin informativ din data de 05.02.2021

PC DATA PC DATA

Buletin informativ din data de 24.11.2021

PC DATA PC DATA
Sari la conținut