Carieră

Comunicat

In conformitate cu:
– prevederile art. 58 din Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici,completata si modificata,
– prevederile art. 22 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
– Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 55/2014,
Politia Locala Iasi organizeaza concurs de recrutare, in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul Politiei Locale Iasi:
• politist local, clasa I, grad profesional debutant (id – 348231) – Serviciul Politie Locala 3 – Compartiment Protectia Mediului ;
• politist local, clasa I, grad profesional asistent (id – 348294) – Serviciul Politie Locala 6 – Compartiment Protectia Mediului ;
• politist local, clasa III, grad profesional debutant (id – 348243) – Serviciul Siguranta Circulatiei ;
• politist local, clasa III, grad profesional debutant (id – 451537) – Serviciul Siguranta Circulatiei – Compartiment Planificare si Sinteza ;
• politist local, clasa III, grad profesional principal (id – 451524) – Serviciul Politie Locala 1 – Compartiment Fluidizare Trafic
• politist local, clasa III, grad profesional superior (id – 451526) – Serviciul Politie Locala 2 – Compartiment Fluidizare Trafic ;
• politist local, clasa III, grad profesional superior (id – 451788) – Birou Paza, Control Acces, Transport valori – Compartiment Transport valori.
Condiţii de desfăşurare a concursului :
– selectarea dosarelor de înscriere
– proba sportiva – 12.04.2017, ora 9.00
– proba scrisă – 19.04.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr. 30;
– proba de interviu – 21.04.2017, ora 12.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr. 30.
Condiţii de participare pentru politist local, clasa I, grad profesional debutant, asistent :
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta;
 permis de conducere categoria B;
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: – fara vechime – pentru gradul debutant, 1 an – pentru gradul asistent;
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 apt psihologic port – armament
Condiţii de participare pentru politist local, clasa III, grad profesional debutant, principal, superior
 studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: fara vechime – pentru gradul debutant, 5 ani – pentru gradul principal, 9 ani – pentru gradul superior.
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare
 permis de conducere categoria B.
 apt psihologic port – armament

Dosarele de inscriere, continand documentele prevazute de art. 49 din HG nr. 611/2008 actualizata, se vor depune la sediul Politiei Locale Iasi, din str. Bucium nr. 30, la secretarul comisiei de concurs, in perioada 10 – 29.03.2017(inclusiv), pana la orele 16,00.
Bibliografia este afişată la sediul Politiei Locale Iasi.
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la telefon 0232/231617 int. 115.

Informatii de interes

Tabel nominal cu rezultatele obținute în urma probei scrise

PC DATA PC DATA

Rezultate finale paznici

PC DATA PC DATA

ANUNȚ – concurs de recrutare în vederea ocupării functiei publice de conducere de șef serviciu gradul II, vacantă în cadrul Serviciului Poliția Locală Călare

pol41ti*&
Sari la conținut