Carieră

Comunicat

În conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru Aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE ANULEAZA concursul de recrutare organizat în data 30.03.2017 – proba scrisa , în vederea ocuparii postului de personal contractual consilier I A, vacant – Compartiment Administrativ.

Procedura de organizare si desfasurare a concursului se va desfasura la o data ce va fi comunicata printr-un nou anunt ce va fi transmis prin aceleasi mijloace de informare, în conformitate cu art. 7 din H.G. nr. 286/2011 (Monitorul Oficial al Romaniei, presa scrisa din judetul Iasi si https://politialocala-iasi.ro/).
Potrivit legii “Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date“.
În situatia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare exista documente a caror valabilitate a încetat, candidatii au posibilitatea de a le inlocui la data ce va fi comunicata.

Informatii de interes

Comunicat

PC DATA PC DATA

Rezultate finale probă scrisă

PC DATA PC DATA

Tabel nominal cu rezultatele obținute în urma probei scrise

PC DATA PC DATA
Sari la conținut