Carieră

Comunicat

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, coroborate cu art. 46-71 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completata si modificata, Poliţia Locală Iaşi organizează concurs de recrutare în vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Biroul Proceduri-Juridic-Compartiment Evidenta Procese Verbale.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
– selectarea dosarelor de înscriere;
– proba scrisă – 27.04.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– proba de interviu – 02.05.2017, ora 12.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr. 30.

Condiţii de participare:
 studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare

Dosarele de inscriere, continând documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008 actualizata , se vor putea depune la secretariatul comisiei de concurs, în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv pana la data de 18.04.2017(inclusiv), pana la orele 16.00.

Bibliografia este afişată la sediul Politiei Locale Iasi si pe site-ul Politiei Locale Iasi.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la telefon 0232/231617 int. 127

BIBLIOGRAFIE
Privind concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de referent clasa III, grad profesional superior – Compartiment Evidenta Procese Verbale

1. Legea nr.188/1999 (r2) – privind Statutul Functionarilor publici;

2. .Legea nr. 7/2004(r)- Codul de conduita a functionarilor publici;

3. H.G.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarului Public;

4. Legea nr. 155/2010(r) Legea Politiei Locale.

5. H.G.1332/2010- Regulamentul cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;

6. O.G.2 nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor;

7. Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ;

8. Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;

9. Cod penal – Titlul V. Infractiuni de coruptie si de serviciu (de la art. 289 pana la art. 309);

Informatii de interes

Comunicat – rezultatele în urma selecționării dosarelor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuţie vacantă de referent, clasa III

PC DATA PC DATA

Rezultate concurs promovare grad

PC DATA PC DATA

Comunicat

PC DATA PC DATA
Sari la conținut