Carieră

Comunicat

In conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici coroborata cu prevederile art. 46 – 71 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completata si modificata,
Politia Locala Iasi organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de Sef serviciu, grad II – (id-348470) – Serviciul Siguranta Circulatiei din cadrul Politiei Locale Iasi:
Condiţii de desfăşurare a concursului :
– selectarea dosarelor de înscriere
– proba scrisă – 27.04.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr. 30;
– proba de interviu – 02.05.2017, ora 12.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr. 30.

Conditii de participare :
 studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 studii de master sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice
 vechime minima de 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 permis de conducere categoria B
 apt psihologic port – armament

Dosarele de inscriere, continand documentele prevazute de art. 49 din HG nr. 611/2008 actualizata, se vor depune la sediul Politiei Locale Iasi, din str. Bucium nr. 30, la secretarul comisiei de concurs, in perioada 28.03 – 18.04.2017 (inclusiv), pana la orele 16.00.
Bibliografia este afişată la sediul Politiei Locale Iasi.
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la telefon 0232/231617, int. 115.

BIBLIOGRAFIA
pentru examenul de recrutare în functia publica de conducere vacanta de sef serviciu
– Serviciul Siguranta Circulatiei-

1 Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici , completata si modificata

2 Legea nr. 7/2004(r) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,completata si modificata
.
3. Legea nr. 155/2010 (r)- Legea Poliţiei Locale.

4. H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale.

5. H.C.L. Iaşi nr.372/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Iaşi

6. HCL Iasi nr. 172/2002

7. HCL Iasi nr. 365/2006

8. HCL Iasi nr. 198/2000 – art. 14¹

9. HCL Iasi nr. 153/2010

10. HCL. Iasi nr. 246/2005

11 Legea nr. 61/1991 ®, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;

12. O.U.G nr. 195/2002® privind circulaţia pe drumurile publice,

13. O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

14. H.G nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

15 legea nr. 38/2003 privind transportul de persoane în regim taxi , modificată

16 Legea nr.295/2004 privind Regimul armelor de foc şi al muniţiilor .

17 Codul Penal – Legea penală şi limitele ei de aplicare (art. 1,2,3,8 si 10);
– Infracţiunea (art. 15 – 52)
– Pedepsele (art. 53 – 55)
– Minoritatea (art. 113 – 115)

Informatii de interes

Rezultate finale concurs personal contractual-paznici

PC DATA PC DATA

Concurs promovare în grad profesional

PC DATA PC DATA

Comunicat

PC DATA PC DATA
Sari la conținut