Carieră

Comunicat

Cu rezultatele probei de selectie a dosarelor din data de 04.04.2017, a concursului de recrutare organizat in vederea ocuparii unor functii publice de executie de politist local vacante
în cadrul Biroului Interventii-Compartiment Politia Locala Calare

Pentru politist local, clasa III, grad profesional debutant – 1 post
Nr. Crt. Nume Prenume Functia publica solicitata Comisie ADMIS/ RESPINS Obs.
1 AMIHAESEI LARISA MIHAELA Politist local, clasa III, grad profesional debutant RESPINS Nu îndeplineste conditiile de participare la concurs (lipsa permis conducator auto)
2 APETREI DORU DUMITRU Politist local, clasa III, grad profesional debutant ADMIS –
3 GHERCA MARIUS CATALIN Politist local, clasa III, grad profesional debutant ADMIS –
4 TIMOFTE VASILICA Politist local, clasa III, grad profesional debutant ADMIS –

Pentru politist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post
Nr. Crt. Nume Prenume Functia publica solicitata Comisie ADMIS/ RESPINS Obs.
1 ANDRONACHE CONSTANTIN CATALIN Politist local, clasa III, grad profesional principal ADMIS –
2 ASMARANDEI IONEL Politist local, clasa III, grad profesional principal ADMIS –
3 CHIRILA IONEL Politist local, clasa III, grad profesional principal ADMIS –
4 SOVAN DANIEL ILIE Politist local, clasa III, grad profesional principal

RESPINS Inapt medical – nu indeplineste cond. prevazuta de art. 49 alin. 1 lit. f din H.G. nr. 611/2008 modificata coroborat cu Decizia nr. 12778 a Ministerului de Interne – Serv. Pensii (inapt medical)

Pentru politist local, clasa III, grad profesional superior – 3 posturi
Nr. Crt. Nume Prenume Functia publica solicitata Comisie ADMIS/
RESPINS Obs.
1 CURILIUC IOAN Politist local, clasa III, grad profesional superior ADMIS –
2 PLAMADEALA ION Politist local, clasa III, grad profesional superior RESPINS Nu indeplineste cond. prevazuta de art. 49 alin. 1 lit. “d“ din H.G. nr. 611/2008 modificata
3 SUCULIUC CONSTANTIN Politist local, clasa III, grad profesional superior ADMIS –
4 SOVAN DANIEL ILIE Politist local, clasa III, grad profesional superior RESPINS Inapt medical- nu indeplineste cond. prevazuta de art. 49 alin. 1 lit. f din H.G. nr. 611/2008 modificata, coroborat cu Decizia nr. 12778 a Ministerului de Interne – Serv. Pensii
5 TANSANU CRISTIAN CONSTANTIN Politist local, clasa III, grad profesional principal
ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatii în termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, conform prevederilor art. 63 din H.G.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare . Contestatia se depune la secretariatul comisiei de concurs.

Candidaţii declaraţi admişi în urma selecţiei dosarelor depuse pentru concursul de recrutare organizat în perioada 11.04 – 20.04.2017, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de : politist local, clasa III, grad profesional debutant – 1 post; politist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post; politist local, clasa III, grad profesional superior – 3 posturi, în cadrul Biroului Interventii-Compartiment Politia Locala Calare, se vor prezenta pentru proba sportiva, în data de 11.04.2017, ora 08.30, la Stadionul Emil Alexandrescu, intrarea principala, Aleea Ghica Voda nr. 12-24 din Iasi, având asupra lor C.I. si echipament sportiv.

Nota.
Probă sportivă este eliminatorie, iar pentru a putea fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obţină minim nota 7, conform art. 20 alin. 4 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Politiei Locale Iasi, aprobat prin H.C.L. Iasi nr. 372/2016

Informatii de interes

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de concurs promovare grad

PC DATA PC DATA

Comunicat

PC DATA PC DATA

Comunicat

PC DATA PC DATA
Sari la conținut