Carieră

Comunicat

Rezultatele obținute la proba scrisă din data de 27.04.2017, ora 09.00, la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Evidență Procese Verbale

1. Deloiu Cristina: 50.5 puncte – ADMIS

2. Enache Maria Magdalena: 0 puncte -RESPINS

3. Gașpar Gabriela : 89,75 puncte- Admis

4. Lohan Elena – absent

5. Jitaru Mihai: 35,25 puncte – Respins

6. Lupu Mariana: 87 puncte – Admis

7. Mihai Carmen: 60,5 puncte – Admis

8. Moldovan Ecaterina: 39,25 puncte – Respins

9. Papuc Mariana: 36 puncte – Respins

10. Simion Bogdan Teodor: 69,75 puncte -Admis

11. Tănase Vasile: 52,25 puncte – Admis

Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise conform prevederilor art. 63 din H.G.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Contestația se depune la secretariatul comisiei de concurs.

Candidații declarați admiși în urma probei scrise pentru concursul de recrutare, organizat în perioada 27.04-02.05.2017, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Evidență Procese Verbale, se vor prezenta pentru proba de interviu, în data de 02.05.2017, ora 12.30, la sediul din Iaşi, str. Bucium nr.30, având asupra lor C.I.

Informatii de interes

CONCURS DE RECRUTARE, ÎN VEDEREA OCUPĂRII A 8(OPT) POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DE PAZNIC -Tabel rezultate obținute în urma susținerii probei scrise

Umane Resurse

Rezultate contestații funcții publice circulație

PC DATA PC DATA

Anunț interviu funcții publice circulație

PC DATA PC DATA
Sari la conținut