Carieră

COMUNICAT

Candidaţii admisi la selectia dosarelor privind concursul de recrutare in vederea ocuparii a 2 functii publice de executie vacante de politist local, clasa III, grad profesional asistent – (1 post); politist local, clasa III, grad profesional superior (1 post) în cadrul Biroului Interventii-Compartiment Politia Locala Calare, din data de 17.08.2017- proba sportiva si de verificare a aptitudinilor practice

Candidatii înscrisi pentru functia de executie vacanta de politist local, clasa III, grad profesional asistent
1. APREUTESEI GABRIEL – ADMIS
2. CALEA VALEA CRISTINEL – ADMIS
3. CHIRA GABRIEL DANIEL – ADMIS

Candidatii înscrisi pentru functia de executie vacanta de politist local, clasa III, grad profesional superior

1. ASMARANDEI IONEL – ADMIS
2. BUEMA MIHAIL – ADMIS
3. HRISCU MIHAI – RESPINS – Nu indeplineste conditiile prevazute la art.57 alin.5 lit.c din Legea nr. 188/1999(r2), completata si modificata (lipsa acte doveditoare -minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor pentru grad profesional superior)
4. LEU CONSTANTIN – ADMIS
5. PLĂMĂDEALA ION -ADMIS
6. SUCULIUC CONSTANTIN- RESPINS – Nu indeplineste conditiile prevazute la art.57 alin.5 lit.c din Legea nr. 188/1999(r2), completata si modificata (lipsa acte doveditoare -minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor pentru grad profesional superior)

Candidatii nemultumiti pot depune contestatii în termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, conform prevederilor art. 63 din H.G.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. Contestatia se depune la secretariatul comisiei de concurs.

Candidaţii declaraţi admişi în urma selecţiei dosarelor depuse pentru concursul de recrutare în vederea ocuparii a 2 functii publice vacante de politist local – Compartiment Politia Locala Calare, organizat în data 21.08.2017 – proba scrisa, se vor prezenta pentru proba sportiva, în data de 17.08.2017, ora 08.30 la Stadionul Emil Alexandrescu, dinspre Aleea Ghica Voda nr. 12-24 din Iasi la Peluza A, având asupra lor C.I. si echipament sportiv.

Nota. Probă sportivă este eliminatorie, iar pentru a putea fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obţină minim nota 7, conform art. 20 alin. 4 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Politiei Locale Iasi.

BIBLIOGRAFIA
Privind concursul de recrutare organizat pentru ocuparea posturilor de executie vacante de politist local– Birou Interventii – Compartiment Poliția Locală Călare

– Legea 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, completată;
– Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
– Legea nr.155/2010 privind organizarea şi înfiinţarea Poliţiei Locale;
– H.G. nr. 1332/2010 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
– Legea 61/1991(r) privind sancționarea faptelor de incălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice;
– O.G. nr. 2/2001(modificată) privind Regimul juridic al contraventiilor;
– Legea nr. 295/2004 (modificată) privind Regimul amelor si munitiilor- Uzul de armă;
– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
– Codul Penal – Legea penală si limitele ei de aplicare (art. 1,2,3,8 si 10), Infracțiunea (art.15-52);

Informatii de interes

Comunicat

PC DATA PC DATA

TABEL REZULTATE FINALE a concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

Umane Resurse

ANUNŢ – concurs de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici

pol41ti*&
Sari la conținut