Comunicate de presă

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile art. 58 si 65 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, completata coroborate cu ale art. 125-128 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completată si modificată, Politia Locala Iași organizează concurs de promovare in grad profesional a funcționarilor publici .

Condiţii de desfăşurare a concursului:
– selectarea dosarelor de înscriere
– proba scrisă – 23.03.2016, ora 10.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi;
– proba de interviu – 25.03.2016, ora 12.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi.

Condiţii de participare:
 sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei din care promoveaza;
 sa fi obtinut cel putin calificativul “Bine” la evaluarea anuala a performantelor individuale, in ultimii 2 ani calendaristici;
 sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii.

Formularele de înscriere la concurs se depun la secretariatul institutiei, pana la data de 09.03.2016, ora 16.00.

Bibliografiile sunt afisate la sediile Politiei Locale Iasi.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la telefon 0232/231617.

Informatii de interes

Ordinea şi liniştea publică în atenţia poliţiştilor locali

PC DATA PC DATA

Tâlhar prins în flagrant de către polițiștii locali

PC DATA PC DATA

Polițiștii locali continuă acțiunile pentru fluidizarea traficului rutier

PC DATA PC DATA
Sari la conținut