Carieră

Comunicat

Rezultatele probei sportive si de verificare a aptitudinilor practice desfasurata în data de 17.07.2017, în vederea ocuparii a 2 functii publice de executie vacante de politist local
în cadrul Biroului Interventii-Compartiment Politia Locala Calare

Pentru functia publica de politist local, clasa III, grad profesional asistent – 1 post

1. APREUTESEI GABIEL – Admis
2. CALEA VALEA CRISTINEL – Admis
3. CHIRA GABRIEL – Respins

Pentru functia publica de politist local, clasa III, grad profesional superior – 1 post

1.ASMARANDEI IONEL- Respins
2. BUEMA MIHAIL- Respins
3. LEU CONSTANTIN – Respins
4. PLĂMĂDEALĂ ION – Admis

Informatii de interes

Anunț modificare susținere probă interviu – șef serviciu, ID post 348201 – Serviciul Financiar-Contabilitate

PC DATA PC DATA

Comunicat

PC DATA PC DATA

CONCURS DE RECRUTARE A 8(OPT) POSTURI VACANTE DE PAZNIC – PERSONAL CONTRACTUAL – Tabel rezultate obtinute în urma souționari contestatiei

Umane Resurse
Sari la conținut