Carieră

Comunicat

În conformitate cu prevederile art. 58 si 65 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, completata coroborate cu ale art. 125-128 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completată şi modificată, Poliţia Locală Iaşi organizează concurs de promovare a funcţionarilor publici în gradul profesional imediat superior celui deţinut.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
– selectarea dosarelor de înscriere
– proba scrisă – 15.11.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi;
– proba de interviu – 17.11.2017, ora 10.00 ;

Condiţii de participare:
 sa aiba cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
 sa fi obţinut cel puţin calificativul “Bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale,
în ultimii 2 ani calendaristici;
 sa nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Formularele de înscriere la concurs se depun la secretariatul instituţiei, în perioada 16.10. – 06.11.2017(inclusiv), ora 16,00.

Bibliografiile sunt afişate la sediul Poliţiei Locale Iaşi.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la telefon 0232/231617.

Informatii de interes

Rezultate selecție dosare concurs recrutare – șef serviciu, ID post 348201 – Serviciul Financiar-Contabilitate

PC DATA PC DATA

Comunicat – concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici

PC DATA PC DATA

Anunț probă scrisă

PC DATA PC DATA
Sari la conținut