Comunicate de presă

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile art. 58 si 65 din Legea nr. 188/1999 (r2) – privind Statutul funcţionarilor publici, completată coroborate cu ale art. 125-128 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completatată și modificată Poliția Locală Iași organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici .

Condiţii de desfăşurare a concursului:

– selectarea dosarelor de înscriere;

– proba scrisă – 10.08.2016, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi.

Condiţii de participare:

  • sa aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției din care promoveaza;

  • să fi obținut cel puțin calificativul “Bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale, în ultimii 2 ani calendaristici;

  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Formularele de înscriere la concurs se depun la secretariatul instituției, până la data de 01.08.2016.

Bibliografiile sunt afișate la sediile Poliției Locale Iași.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la telefon 0232/231617.

Informatii de interes

Tot mai mulți cetățeni cu spirit civic

PC DATA PC DATA

Polițiștii locali continuă acțiunile de identificare a persoanelor consumatoare de produse etnobotanice

PC DATA PC DATA

COMUNICAT

PC DATA PC DATA
Sari la conținut