Comunicate de presă

COMUNICAT

 

Art. 24 (pentru parcări de reședință)

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională ce va fi aplicată de împuterniciți ai primarului Municipiului Iași, agenți de poliție din cadrul Poliției Municipiului Iași și Poliției Locale Iași, care au calitatea de agenți constatatori, astfel:

a) Ocuparea fără drept a unui loc de parcare de reședință, semnalizat corespunzător în intervalul de valabilitate a convenției/avizului/contractului de închiriere – amendă 600÷1500 lei;

b) Amplasarea/construirea de garaje, țarcuri pe locurile de parcare de reședință, montarea ilegală a unor însemne/plăcuțe pentru rezervarea locului de parcare sau amplasarea/utilizarea de către chiraș a unor sisteme de blocare acces sau de mentinere liberă a locului de parcare amendă 1000÷2000 lei si/sau anularea contractului de inchiriere;

c) Necurățarea parcărilor de către chiriaș amendă 200÷400 lei;

d) Distrugerea platformei de parcare – amendă 500÷1000 lei;

e) Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaților Primăriei Municipiului Iași sau a unităților aflate în subordinea acesteia în vederea efectuării diverselor lucrări de marcare, modernizare, etc.- amendă 500÷1000 lei;

f) Blocarea căii de acces privind intrarea/ieșirea în parcarea de reședință și/sau blocarea accesului privind intrarea/ieșirea de pe locul de parcare de reședință închiriată – amendă 600÷1500 lei;

g) Efectuarea de lucrări de reparații și întreținere a autovehiculului în perimetrul parcajului – amenda 200÷400 lei;

h) Amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje, înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare fară deținerea unui contract de închiriere valabil – amenda 600÷1000 lei;

i) Înscrierea pe placa de semnalizare a locului de parcare deținut cu contract de închiriere valabil a unor date neconforme cu datele din contract amenda 200-400 lei.

(2) În toate cazurile pe lângă amenda contravențională se poate opta și pentru aplicarea măsurii complementare de blocare/ridicare a autovehiculului.

(3) În cazul constatării faptelor prevăzute la alin. (1), agentul constatator va fotografia autovehiculul, pentru identificarea posesorului se vor folosi mijloace specifice, iar după deținerea datelor se va întocmi procesul-verbal de contravenție care va fi comunicat contravenientului conform OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 40. (pentru parcări cu plată)

(1) Constituie contravenție următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice și juridice contraveniente, proprietar sau deținători cu orice titlu ai autovehiculului, în parcările publice cu plată și se sancționează cu amendă contravențională ce va fi aplicată de împuterniciți ai primarului și agenți de Poliție din cadrul Poliției Municipiului Iași sau agenți ai Poliției Locale Iași, care au calitatea de agenți constatatori, astfel:

a) Blocarea accesului în parcare/locul de parcare -amendă 1500÷2500 lei;

b) Staționarea fără achitarea taxelor de parcare prin una din metodele de plată puse la dispoziție sau depășirea timpului de parcare la care are dreptul amendă 600÷2000 lei;

c) Staționarea cu abonamnete/tichete neconforme cu zona staționării/false, expirate sau utilizarea de abonamnete eliberate pentru alte autovehicule amendă – 600÷2000 lei;

d) Afișarea defectuoasă sau lipsa afisarii tichetului sau abonamnetului, cardului/legitimației fără a putea descifra elementele de valabilitate, lipsa confirmării plății în cazul mesajului text (SMS) sau aplicație de plată – amendă 500-1000 lei;

e) Nerespectarea marcajului rutier de parcare astfel încât se ocupă mai multe locuri de parcare sau se parchează pe zonele hașurate (interzise) amendă 500-1000 lei;

f) Parcarea altor mijloace de transport pe locurile adaptate, rezervate și semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap – amendă 2000-10000 lei și ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;

g) Efectuarea de lucrări de reparații de întrețienere a autovehiculului în perimetrul parcării – amendă 300÷1000 lei;

h) Amplasarea de dispozitive de menținere liberă a locurilor de parcare fără a avea avizul Comisiei Municipale de Circulație a Municipiului Iași amenda 1000-2000 lei;

i) Amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare fără avizul Comisiei Municipale de Circulație a Municipiului Iași amendă 1000÷2000 lei;

j) Ocuparea locurilor rezervate mașinilor complet electrice și semnalizat corespunzător cu marcaj de culoare verde inscripționat cu semnul “E” și/sau panou de semnalizare – amenda 1500-2000 lei;

k) Staționarea vehiculelor care desfășoară activitate de comerț ambulant fără a avea acordul Municipiului Iași, chiar dacă dețin tichet, abonament valabil sau au efectuat plata prin SMS sau aplicație de plată amenda 600-1000 lei;

l) Vandalizarea aparatelor de autotaxare – amenda 1000-2000 lei;

m) Staționarea autovehiculelor având probleme tehnice, defecțiuni, avarii precum și a celor cu afișe de vânzare – amenda 500-1000 lei;

n) Neeliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația efectuării unor lucrări publice sau intervenții pentru avarii sau alte situații amenda 500-1000 lei;

o) Ocuparea cu autovehicule a zonelor nemarcate pentru parcare ori a zonelor cu marcaje de interdicție aflate în parcările publice 1000 – 2000 lei.

p) În situația staționării unui autovehicul mai mult de 3 zile pe un loc de parcare din parcările publice cu plată fără achitarea taxelor de parcare se va aplica sancțiunea complementară de ridicare a autovehiculului și achitarea tuturor taxelor aferente.

(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), lit. a) -o), pe lângă amenda contravențională se poate aplica si măsura blocării și/sau ridicării autovehiculului, după caz.

(3) În cazul constatării faptelor prevăzute la alin (1), agentul constatator va fotografia autovehiculul, pentru identificarea posesorului se vor folosi mijloace specifice. În cazul constatării faptelor prevăzute la alin. (1) agentul constatator va putea folosi și echipamentul pus la dispoziție de Direcția Exploatare Patrimoniu-Serviciul Administrare Parcări (imprimantă portabilă, dispozitiv mobil).  După identificarea posesorului autovehiculului care a încălcat prevederile prezentului regulament se va întocmi procesul-verbal de contravenție care va fi comunicat contravenientului conform O.G. nr. 2/2001.

 

Informatii de interes

Minor fugit de la domiciliu identificat de către poliţiştii locali

PC DATA PC DATA

Depistați cu produse etnobotanice

PC DATA PC DATA

Salvat de la înec de către poliţiştii locali

PC DATA PC DATA
Sari la conținut