Comunicate de presă

Comunicat

În conformitate cu prevederile art.90 alin (5) din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, completata coroborate cu prevederile art. 148-149 alin.(1) – (5) din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completata si modificata, Politia Locala Iasi anunta ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant, corespunzator functiei publice de executie de politist local, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Politie Locala 1 – Compartiment Planificare si Sinteza.
Functionarii publici interesati, sunt rugati sa depuna la Serviciul Management Resurse Umane, din Iasi, str. Bucium nr.30, etaj 1 camera 2, in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt, respectiv pana la data de 12.12.2016 (inclusiv), orele 16.00 , urmatoarele documente:
1. Cerere de transfer
2. Curriculum vitae – tip EUROPASS
3. Copie a actului administrativ sau adeverinta, din care sa rezulte functia publica ocupata de candidat .

Condiţii specifice pentru ocupare:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinte sociale : stiinte juridice, stiinte administrative, stiinte militare, informatii si ordine publica, educatie si sport;
• condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
• permis de conducere categoria B;
• apt psihologic port – armament.
In situatia in care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, data, locul si ora sustinerii acestuia, urmand a fi publicate la sediul institutiei si pe site-ul acesteia.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Serviciul Management Resurse Umane, telefon 0232/231617.

Informatii de interes

Minori dispăruți, găsiți de către polițiștii locali

PC DATA PC DATA

Produse electrice și mecanice ridicate în vederea confiscării

PC DATA PC DATA

Persoană agresivă reținută de către polițiștii locali

PC DATA PC DATA
Sari la conținut