Comunicate de presă

Punct de vedere cu privire la petitia on-line privind modificarea Legii nr. 155/2010

Poliţia Locala Iaşi condamnă această propunere din următoarele considerente:
Prin aprobarea Legii Poliţiei Locale s-a dorit alinierea legislaţiei române cu cea a legislaţiei unor state europene pe linia siguranţei publice la nivel local. Schimbarea denumirii nu ar mai fi oportună, deoarece majoritatea statelor europene folosesc denumirea de Poliţie Locală, Poliţie Municipală, cu scopul de a avea şi competenţe mărite pe linia siguranţei cetăţeanului. În plus, denumirea de Gardă Locală ar presupune diminuarea acestor competenţe, lucru ce ar fi în defavoarea comunităţilor locale.
Legea Poliţiei Locale stipulează explicit atribuţiile poliţistului local pe domeniile: ordinea şi linistea publica, precum şi paza bunurilor; circulaţia pe drumurile publice;
disciplina în construcţii şi afişajul stradal; protectia mediului; activitatea comercială; evidenţa persoanelor şi nu există confuzii la nivelul comunităţii pe acest segment de activitate. În sprijinul celor menţionate precizăm faptul că cetăţenii care s-au adresat instituţiei noastre au cunoştinţă despre atribuţiilor poliţiştilor locali, neexistând cazuri în care să fi sesizat aspecte de competenţa poliţiei naţionale.
Conform Legii 155/2010, art. 32 (1) Poliţia locala poate deţine, administra si/sau folosi, dupa caz, în condiţiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate si dotate cu dispozitive de avertizare sonore si luminoase de culoare albastră, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor si valorilor dotate potrivit legii, armament, munitie, echipamente si aparatura tehnică specifica, necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege. Din articolul menţionat mai sus, cetăţenii pot face diferenţa clară între un autoturism al poliţiei naţionale şi unul al Poliţiei Locale aflat în misiune.
Conform H.G. 1332/2010- privind regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, elementele de echipament ce compun uniforma poliţiştilor locali sunt de culoare neagră, motiv pentru care nu există nicio asemănare cu uniforma de culoare albastră a personalului MAI.
Contextul, în care a fost transformat Corpul Gardienilor Publici în Poliţie Comunitară şi în prezent Poliţie Locală, a fost acela de a veni în sprijinul Poliţiei naţionale, astfel încât competenţele să fie mărite şi nu restrânse, prin trecerea de la activitatea preponderentă de pază a obiectivelor la cea de ordine publică. S-a avut în vedere menţinerea unui climat de siguranţă prin conlucrarea tuturor instituţiilor cu atribuţii de ordine publică şi nu divizarea acestora fapt ce nu ar fi în interesul cetăţenilor.

Informatii de interes

BULETIN INFORMATIV DIN 31.01.2020

PC DATA PC DATA

Suspect de furt reținut de către polițiștii locali

PC DATA PC DATA

800 de țigarete ridicate în vederea confiscării

PC DATA PC DATA
Sari la conținut