Carieră Carieră - Personal contractual Rezultate selecție dosare

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat, treaptă III din cadrul Poliției Locale Iași  

    Nr. 13284/12.08.2021                                                  

                                                     

 

 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat, treaptă III din cadrul Poliției Locale Iași

 

 

                 Comisia de concurs comunică rezultatele selectării dosarelor depuse la concursul de recrutare din data de 18.08.2021- proba scrisă, pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat, treaptă III, din cadrul Biroului Administrativ, după cum urmează:

 

Nr. crt. Nr. formular înscriere candidat Funcţia/ Structura Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 12917/09.08.2021 Muncitor calificat, treaptă III- Biroul Administrativ ADMIS                –

 

 

  • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 18.08.2021, ora 10.00 la sediul Poliției Locale Iași, din str. Bucium nr. 30;
  •  Candidatul nemulţumit poate depune contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Afişat astăzi, 13.08.2021, ora 09.00, la sediul Poliției Locale Iași, din str. Bucium nr. 30.

Informatii de interes

Anunț suspendare concurs Compartiment Presă și Relații Publice

PC DATA PC DATA

Tabel nominal rezultate probă scrisă – CONCURS RECRUTARE POLIȚIST LOCAL – 6 posturi

PC DATA PC DATA

CONCURS PROMOVARE GRAD PROFESIONAL: Tabel rezultate – probă scrisă

Umane Resurse
Sari la conținut