Comunicate de presă

Sinteza activităților desfășurate de către polițiștii locali pe parcursul anului 2015

În perioada de referinţă, Poliţia Locală Iaşi şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010- Legea Poliţiei Locale şi H.G. nr. 1332/2011 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în toate domeniile pentru care sunt împuterniciţi să acţioneze, respectiv: asigurarea ordinii publice, circulaţiei pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activităţi comerciale, evidenţa persoanelor şi alte domenii stabilite de lege.

În acest sens, pe parcursul anului 2015, polițiștii locali au aplicat 27.798 de sancțiuni contravenționale în valoare de 4.750.516 lei, cu 717 mai multe față de anul 2014, după cum urmează:

 •  Legea nr. 61/1991 mod., privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice = 4.448;
 •  HCLM Iași nr. 172/2002, privind gospodărirea și menținerea curățeniei pe raza municipiului Iași = 6.456;
 •  Alte Hotărâri de Consiliu Local Iași = 3095;
 •  Legea nr. 12/1990, privind protejarea populației împotriva unor activități de productie, comerț sau prestări de servicii ilicite = 1.631;
 •  Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere = 177;
 •  Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construire = 122;
 •  O.U.G.nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice = 8.859, dintre care:
  -Oprire neregulamentară = 3440;
  -Staţionare neregulamentară = 1908;
  -Accesul interzis = 1965;
  -Traversare neregulamentară = 589;
 •  O.G. nr. 97/2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani = 1.854;
 •  O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă = 823.

De asemenea, au fost constatate un număr de 85 de fapte de natură penală, iar 92 de persoane implicate în aceste fapte au fost predate organelor de poliţie, pentru continuarea cercetărilor şi dispunerea măsurilor legale.

În anul 2015, poliţiştii locali au desfăşurat 142 de acţiuni şi razii, materializate în încheierea a 6.554 procese verbale de contravenţie, din care la Legea nr. 61/1991 = 2966, Hotărâri de Consiliu Local şi alte acte normative = 1708, în valoare totală de 1.003.785 lei

Pe parcursul anului 2015, prin intermediul Dispeceratului Poliției Locale, s-au primit un număr de 2.739 de sesizări telefonice. Cele mai frecvente situaţii sesizate de cetăţenii municipiului au fost privind încălcarea normelor de convieţuiere socială; ocuparea fără drept a locurilor de parcare închiriate la Primăria Mun. Iaşi; gospodarirea şi menţinerea curăţeniei pe raza municipiului Iaşi; circulaţia rutieră; activităţile comerciale ilicite, etc.
Un rol important în realizarea atribuţiilor de serviciu, pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice în zonele de responsabilitate, l-au avut raporturile de cooperare stabilite de Poliţia Locală Iaşi, cu celelalte instituţii ale statului – Poliţia Română, Jandarmeria Română, cu instituţiile administraţiei publice locale şi centrale – Primăria Iaşi şi direcţiile subordonate, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi.

Informatii de interes

BULETIN INFORMATIV DIN 26.02.2020

PC DATA PC DATA

Actiuni intensificate în cartierele oraşului

PC DATA PC DATA

La Iaşi, sărbătorile Pascale au decurs fără incidente deosebite

PC DATA PC DATA
Sari la conținut