Anunț concurs

ANUNȚ CONCURS RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE – POLIȚIST LOCAL, CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, ÎN CADRUL SERVICIULUI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ȘI SERVICIULUI POLIȚIE LOCALĂ CĂLARE

Anunț – recrutare polițiști locali

4.1. Condiții de ocupare a unei funcții publice – art. 465 alin. 1 din O.U.G. 57_2019

4.2. Atribuții generale prevăzute în fișa postului – Serviciul Siguranța Circulației

4.2. Atribuții generale prevăzute în fișa postului – Serviciul Poliție Locală Călare

4.3. Bibliografie și tematica – polițist local – Serviciul Poliție Locală Călare

4.3. Bibliografie și tematica – polițist local – Serviciul Siguranța Circulației

4.4. Componența dosarului de concurs – art. 49 din H.G. 611_2008

4.5. Formular editabil înscriere concurs – Anexa 3 din H.G. 611_2008

4.6. Proba suplimentară (proba sportivă) – bareme gen, vârstă

Informatii de interes

ANUNȚ CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE CONDUCERE VACANTĂ – ȘEF BIROU, GRAD II, ID POST – 393143, ÎN CADRUL BIROULUI PROCEDURI-JURIDIC

PC DATA PC DATA

ANUNȚ concurs de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasă I, gard profesional asistent în cadrul Biroului Proceduri-juridic – Compartiment Juridic

Umane Resurse

ANUNȚ concurs promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

Umane Resurse
Sari la conținut